Η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. θεωρεί υποχρέωση της την ενίσχυση αθλητικών δράσεων όπως αναπτύσσονται με αθλητικά σωματεία που λειτουργούν στην περιοχή που έχει έδρα η Εταιρεία. Στόχος της δραστηριότητας είναι η υποβοήθηση προσπαθειών για τη διατήρηση του υγιούς, ερασιτεχνικού αθλητισμού και κυρίως για την ενίσχυση κλίματος υγιούς άμιλλας στη νεολαία του τόπου, την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, παράγοντες που αποτρέπουν τους νέους από δυσάρεστες περιπέτειες παραβατικότητας κάθε μορφής αλλά και επικίνδυνων εξαρτήσεων.