ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
3ο χλμ. Ξάνθης - Καβάλας, Τ.Θ. 60, 67100 ΞΑΝΘΗ
τηλ: 2541083092, fax: 2541020806, e-mail: evergos@otenet.gr