EVERGOS S.A.
3rd km. Xanthi - Kavala, PO 60, 67100 Xanthi
tel: +30 25410 83092, fax: +30 25410 20806, e-mail: evergos@otenet.gr