Η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. καλλιεργεί στα στελέχη της την αναγκαιότητα μιας σαφούς Περιβαλλοντικής Πολιτικής ως βασικής κοινωνικής υποχρέωσης τους. Πέρα από τις λύσεις που επιλέγει το αντίστοιχο μελετητικό τμήμα στα πλαίσια Εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Εταιρεία αναλα μβάνει ενεργητικές δράσεις στον τομέα της Ανακύκλωσης καθώς και στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ανακύκλωση
Από το 2008 έχει εγκαταστήσει σύστημα συλλογής συσσωρευτών σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών), η οποία έχει αναλάβει την επεξεργασία και την αδρανοποίηση τους. Από το 2011 έχει συνεργασία με την Εταιρεία Diamondpaper A.E.  Και έχει εγκαταστήσει σύστημα διαλογής απορριμμάτων στην πηγή στους τομείς χαρτιού, πλαστικών συσκευασιών και συσκευασιών αλουμινίου.

Εξοικονόμηση Ενέργειας
Η Εταιρεία εντάχθηκε σε πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων υλικών του κελύφους των γραφείων της. Συγκεκριμένα αντικατέστησε όλους τους υαλοπίνακες των κουφωμάτων με νέα ενεργειακά υαλοστάσια τριπλής ενέργειας ώστε να μειώνεται η απώλεια θερμότητας τη χειμερινή περίοδο και να αντανακλάται μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη θερινή περίοδο. Η ανωτέρω επιλογή έγινε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Η συμβολή της ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. στη μείωση της κατανάλωσης πόρων συνεχίζεται με την τοποθέτηση ελέγχου της κατανάλωσης ύδατος με φωτοκύτταρα.