Η ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. από το 2009 έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ενίσχυσης της Μ.Κ.Ο. ActionAid. Η λειτουργία του προγράμματος περιλαμβάνει τη στήριξη της μέσω του θεσμού Αναδόχου για παιδιά σε κοινότητες της Αφρικής.
Η Εταιρεία έχει αναλάβει την Αναδοχής ενός 12χρονου κοριτσιού στην κοινότητα Σισσάλα της Γκάνα, με το οποίο διατηρεί σχέσεις μέσω αλληλογραφίας.