Η εταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.  (στα πλαίσια σύμπραξης για την  κυκλοφοριακή μελέτη ανάπλασης της παραλίας της Θεσσαλονίκης) εκπόνησε την μελέτη του ποδηλατόδρομου.