• Εκπόνηση Μελετών για την Αντιμετώπιση των Κατολισθήσεων στο Δρόμο προς Κύκνο 
  • Βελτίωση Προσβασιμότητας και Ασφάλειας προς τις παραλίες του Δήμου Αβδήρων (Άξονας Μυρωδάτο - Παραλία Μυρωδάτου)
  • Βελτίωση Προσβασιμότητας και Ασφάλειας προς τον οικισμό Πηγαδίων (Άξονας Εθνική Οδός - Οικισμός Πηγαδίων)
  • Μελέτη Οδικών Κόβων στις Δ.Κ. Παναγιάς και Ποταμιάς (Δήμου Θάσου)
  • Διαμόρφωση της Δυτικής Εισόδου της Πόλης (Δήμος Ξάνθης)
  • Μελέτη Πειβαλλοντικών Επιπτώσεων Δρόμου - Σκαλωτής  - Δασικού Χωριού (από Χ.Θ. 11,50 έως Δασικό Χωριό)
  • Μελέτη Γέφυρας στον Ποταμό Κόσυνθο επί της Επαρχιακής Οδού προς Πίλημα και σύνδεση της με κόμβο επί της Ε.Ο.14
  • Επικαιροποίηση και Συμπλήρωση Μεετών Τοπικών Βελτιώσεων της Ε.Ο.14 Δράμας - Ξάνθης
  • Επεμβάσεις Βελτίωσης Συντήρησης του Αγροτικού Οδικού Δικτύου στην Γκιώνα Δήμου Αβδήρων
  • Κυκλοφοριακή Μελέτη για Διάνοιξη της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου
  • Μελέτες δρόμου Κίδαρη προς θέση Μ. Κων/νος