ΤΕΕ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://web.tee.gr/

ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ
http://teethrakis.gr/

ΣΠΜΕ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
http://www.spme.gr/

ΣΕΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
http://www.ses.gr/

ΣΕΓΜ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
http://segm.gr/